Tietosuojaseloste
  Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) kunnioittaa ja suojelee ElonetPlus -palvelussaan vierailevien henkilöiden yksityisyyttä. Tältä sivulta löydät tietosuojaperiaatteemme, sivujemme käyttöehdot ja rekisteriselosteet.
  Tietosuojaperiaatteemme
  Keräämme ja käsittelemme vain tarpeellista tietoa ja poistamme vanhentuneet tiedot.
  Käytämme henkilötietoja viestinnässä, asiakaspalvelussa ja palveluiden toimittamisessa.
  Henkilötietoja käsitellään keskitetysti KAVI:n toimistolla Helsingissä.
  Henkilötietoja käytetään myös luvallisen markkinoinnin sekä mainonnan kohdentamiseen.
  Emme lähtökohtaisesti luovuta Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja organisaation ulkopuolelle. organisaation ulkopuolelle
  Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja käyttämisestä sekä omista oikeuksistasi löydät alla olevista henkilötietorekisteriselosteista.
  Evästeet
  Vieraillessasi KAVI:n ElonetPlus -palvelussa, tallentaa nettiselaimesi laitteesi kovalevylle automaattisesti evästeitä. Eväste voi sisältää tekstiä, numeroita, päivämääriä, paikkatietoja, ja muuta dataa mutta evästeisiin ei tallennu mitään henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei myöskään ole sovellus, eikä sen avulla voi koneeseesi päästä viruksia tai muita haittaohjelmia. Evästeistä ei ole koneellesi minkäänlaista haittaa.
  Evästeiden avulla voidaan selvittää sivuston kävijämääriä, tallentaa sivustolla tehtyjä valintoja (esim. kieliasetukset), seurata kuinka sivustoa käytetään (ns. klikkauspolut) sekä kohdentaa ja hallita mainontaa (esim. ei näytetä samoja mainoksia useaan kertaan). Emme kuitenkaan seuraa yksittäisen kävijän tietoja, vaan tilastoimme kävijätietoja esim. käyttäytymisen ja maantieteellisen sijainnin perusteella.
  Evästeiden avulla pyrimme parantamaan käyttökokemusta sivuillamme sekä tuomaan sivuille mainontaa joka käyttäjää kiinnostaa.
  Mikäli KAVI:n ElonetPlus -palvelussa vieraileva kävijä ei halua antaa ElonetPlussalle edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi evästeiden käytön kieltää selaimen asetuksista.
  Markkinointirekisteriseloste
  Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
 1. Rekisterinpitäjä
 2. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Y-tunnus: 0245872-8)
  Kaikukatu 2 C, 00530 Helsinki
  PL 16, 00501 Helsinki
  p. 0295 338 000
 3. Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa
 4. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
  Kaikukatu 2 C, 00530 Helsinki
  PL 16, 00501 Helsinki
  p. 0295 338 000
 5. Rekisterin nimi
 6. KAVI:n ElonetPlus asiakas-, tiedotus- ja markkinointirekisteri.
 7. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste ja tarkoitus
 8. Henkilötietolain 8 §:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen 2 luvun mukaiset yleiset edellytykset.
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on viestiä Kansallinen audiovisuaalinen instituutin ElonetPlus -palvelusta ja sen uusista sisällöistä.
  Tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys tarkoituksen toteuttamiseksi.
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.
  Tietojen tyypillisimmät käyttöalueet ovat:
  palvelujen kehittäminen, digimarkkinointi, asiakas- ja mielipidetutkimukset.
  KAVI:n ElonetPlus säilyttää vain palvelun toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.
  Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla, mukaan lukien markkinointi, etämyynti ja markkina- sekä mielipidetutkimukset. Kolmannet osapuolet voivat olla mainostoimistoja, painotaloja tai vastaavia yhteistyökumppaneita, jotka tukevat rekisterin tarkoituksen toteutumista.
  KAVI:lla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.
 9. Rekisterin tietosisältö
 10. Markkinointirekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
  • Nimitiedot
  • Yhteystiedot (sähköposti)
  • Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)
  • Yhteydenottojen historiatiedot
 11. Säännönmukaiset tietolähteet
 12. Markkinointirekisterin henkilötietoja kerätään ElonetPlus -palvelun rekisteröitymisen yhteydessä yhteystietonsa KAVI:lle antaneista henkilöistä sekä mahdollisesti ElonetPlus -palvelun uutiskirjeen tilauksen tehneistä henkilöistä.
  Välttämättömien tietojen antaminen on edellä mainituissa markkinoinnin vastaanottamisen edellytys.
  Rekisterissä ei tehdä automaattisia päivityksiä.
 13. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 14. KAVI ei luovuta rekisterissään olevien tietoja ulkopuolisille muihin kuin tässä rekisteriselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja lakisääteisten tehtäviensä täyttämiseksi tai oikeuksiensa toteuttamiseksi ilman asianomaisen nimenomaista ja tietoista suostumusta.
  Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan käsitellä KAVI:n ElonetPlus -palvelun markkinoinnin toteuttamiseen osallistuvilla yhteistyökumppaneilla tai mahdollista asiakas- tai mielipidetutkimusta varten. KAVI:lla on asianmukaiset sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.
 15. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 16. KAVI ei luovuta sidosryhmärekisterissään olevia tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 17. Rekisterin suojauksen periaatteet
 18. Markkinointirekisteriä ylläpidetään sähköisessä muodossa Icareus Suite -järjestelmässä sekä pieniltä osin verkkolevyllä Excel-tiedostoina. Järjestelmien tietokannat ja ohjelmistot ovat palveluntuottajan palvelimilla Internetissä, johon työasemilta on käyttäjä- ja salasanasuojauksin suojattu käyttöliittymä.
  Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jonka järjestelmä pakottaa vaihtamaan määräajoin. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla lukitaan käyttäjätunnus.
  Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.
 19. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
 20. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa KAVI:n ElonetPlus -palvelun rekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuihin yhteystietoihin. Tarkastusoikeus toteutetaan viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
  Rekisteriin ei sisälly tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa. Rekisteröity voi esittää tiedon korjaamista milloin tahansa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
  Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tietojen käsittelyä.
  KAVI:n ElonetPlus -palvelun rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo KAVI:n ElonetPlus -palvelusta lainkaan postia tai yhteydenottoja, hän voi kieltää sen ottamalla kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.
  KAVI poistaa tarpeettomat henkilötiedot rekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.
 21. Tietojen säilyttäminen
 22. Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia. Tarpeettomaksi muuttuneet tiedot ja tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.